มาสร้าง EF ให้ลูกสู่ศตวรรษที่ 21

Last updated: 15 ธ.ค. 2564  |  2312 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาสร้าง EF ให้ลูกสู่ศตวรรษที่ 21

....ขึ้นชื่อว่า "พ่อและแม่" ไม่มีใคร...อยากให้ลูกลำบาก  แต่การฝึกลูกให้ได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ได้เจอความลำบากและอดทน จะทำให้ลูกเติบโตอย่างมีภูม ิคุ้มกัน...

คุณพ่อคุณแม่ รู้ไหมค่ะว่า เด็กช่วงปฐมวัย3-6 ปี สมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด เป็นยังไงนั้น....


ตามอ่านกันได้เลยค่าาา

     เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำ คัญที่สุด คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายต้องเร ิ่มเตรียมความพร้อมให้ลูก เพื่อให้เขาสามารถเผชิญโลกก ว้างได้อย่างสมบูรณ์ แบบคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้วา งใจว่าลูกของเราสามารถใช้ชี วิตอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดีด้วย โลกในวันข้างหน้าเก่งอย่างเ ดียวไม่ใช่คำตอบของความอยู่ รอด เด็กที่จะประสบความสำเร็จใน ชีวิตต้องมี EF เป็นส่วนประกอบ 

#EFคืออะไร? 
EF ย่อมาจาก Executive Function คือ กระบวนการคิดของสมองส่วนหน้ า ที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเ รื่องต่าง ๆ ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และการกำหนดการกระทำ จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เด็กวัย3-6ปี เป็นช่วงทองของชีวิตในการพั ฒนาทักษะ EF เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ นี้ได้ดีที่สุดในช่วงวัยนี้  หากพ้นช่วงวัยนี้ไปแล้ว ถึงแม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วง ปฐมวัย

แล้ว #EFต้องไปหาเรียนจากที่ไหน?
มาถึงตรงนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มค้นห าข้อมูลกันอย่างชุลมุนวุ่นว าย ว่า โรงเรียนไหนสอนทักษะ EF บ้าง คำตอบง่าย ๆ ค่ะ ทักษะ EF สร้างได้จากพ่อแม่ เพียงแค่สอนให้ลูก คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสุขกิจกรรมในชีวิตประ จำวัน เช่น กิน นอน เล่น หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจหลักพ ัฒนา EFก็จะให้ลูกมีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะ EF ได้ค่ะ


     กิน เริ่มจากวัยทารกที่กินนมแม่  ก่อให้เกิดสายใยแห่งความผูก พัน เมื่อเขาเริ่มโตขึ้น คุณแม่ก็เริ่มฝึกวินัยการกิ นให้ลูก ๆ ได้เลยค่ะ เช่น กินเอง กินให้เป็นเวลา กินอย่างหลากหลาย กินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหาร รู้จักรอ และไม่เคาะโต๊ะ เคาะจานเสียงดัง
    นอน เด็กควรจะนอนให้พอตามแต่ละช ่วงวัย คุณแม่ต้องช่วยจัดสภาพแวดล้ อมให้เหมาะสมกับการนอน ให้ลูกเข้านอนและตื่นเป็นเว ลา
    เล่น คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาทำกิ จกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เล่นกีฬา หรือทำอาหาร การเรียนรู้จากการทำกิจกรรม เหล่านั้น จะทำให้ลูกเป็นเด็กกล้าแสดง ออก คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหา แต่บางครั้งควรปล่อยให้ลูกไ ด้เล่นอย่างอิสระ กำหนดรูปแบบการเล่นเอง เปิดโอกาสให้ลูกได้กำหนด กฎกติกาเอง เพื่อเป็นการฝึกความเป็นผู้ นำ และรู้จักรักษากฎเกณฑ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากในก ารพัฒนา ทักษะ EF
#เรียนรู้จากการลงมือทำและช ่วยเหลือตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ต้องลองเปิดโอก าสให้ลูกได้มีส่วนร่วมในกิจ กรรมครอบครัวตามความเหมาะสม ของวัย เช่น ช่วยงานบ้าน อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าลูกยัง เด็กเกินไปทำไม่ได้หรอก หรือไม่ก็ให้ลูก ๆ ได้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเอ งบ้าง เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ติดกระดุมเสื้อเอง ใส่รองเท้าเอง เพื่อท้าทายให้ลูกได้คิดและ ได้ลงมือ เมื่อลูกทำสำเร็จอย่าลืมคำช มนะคะ การชื่นชมในความสำเร็จของลู ก จะทำให้ลูกมีกำลังใจ ภาคภูมิใจค่ะ
    เล่านิทานก่อนนอนพัฒนาสมอง เมื่อเด็กได้ฟังนิทานจะมีส่ วนช่วยในการพัฒนาสมอง ความคิด ความจำ เสริมสร้างจินตนาการ นิทานจะมีที่มาที่ไปมีลำดับ ของเรื่อง สิ่งสำคัญเมื่อเล่านิทานจบค วรถามคำถามให้ลูกตอบเพื่อฝึ กให้ลูกรู้จักคิด และวิเคราะห์เป็น
    ดนตรี และศิลปะ จะช่วยให้สมองส่วนหน้าเกิดก ารตื่นตัวในการงาน หากลูก ๆ สนใจในเรื่องเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ เป็นประจำ สม่ำเสมอ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางด้า นอารมณ์ค่ะ
    กีฬา โดยเฉพาะการเล่นเป็น "ทีม" ช่วยฝึกเรื่องการคิด การวางแผน การโฟกัสไปยังเป้าหมาย รวมถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่น  ๆ การเล่นทีมจะทำให้รู้จักรับ ผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของต ัวเอง กีฬายังสอนให้รู้จักความพ่า ยแพ้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในการจัดการกั บอารมณ์ตัวเองเมื่อต้องเจอก ับเรื่องที่ผิดหวัง

เมื่อได้ทราบวิธีการเลี้ยงด ูรวมถึงการเล่นกับเพื่อพัฒน าทักษะ EF แล้ว คุณพ่อคุณแม่อย่าได้รีรอนะค ะ โอกาสทองนี้กำลังรออยู่ค่ะ ลูก ๆ ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญท ี่สุดในชีวิตมนุษย์ การพัฒนาสมองที่ดีต้องพัฒนา กันตั้งแต่ช่วยนี้นะคะและกา รจะสร้างทักษะ EF เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21ให้ แข็งแรงได้ เด็ก ๆ ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะ..


#เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกัน
#greeneryherbs
#แม่กรีนเพจเลี้ยงลูกให้มีภ ูมิคุ้มกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้